Katalog Polskich Gier na C+4

wdt_ID ID Nazwa Rok Autor Grupa Wydawca Rozmiar Strona
1 1 Burglar 1990 Sylwester Kuna(BKP) Freeware 64k
2 2 Castle Dance 1991 Sylwester Kuna(BKP), Tomasz Kiełbiowski(Metallic) Full Metal Jacked (FMJ) Freeware 32k
3 3 Gra Sadystyczna Lej Freeware 16k
4 4 Gra Decyzyjna Krolestwo Freeware 16k
5 5 Fast 1990 Sylwester Kuna(BKP) Freeware 32k
6 6 Jumper 1990 Sylwester Kuna(BKP) Freeware 64k
7 7 Kazik i Mumia 1985 Bohdan R. Rau Braintron Freeware 16k
8 8 Music Maze 1987 Bohdan R. Rau, Tadeusz Mucha Braintron Markt & Technik 16k
9 9 Kazik And The Ghosts 1986 Bohdan R. Rau, Tadeusz Mucha Braintron Markt & Technik 16k
10 10 Way By Numbers 1986 Bohdan R. Rau, Tadeusz Mucha Braintron Markt & Technik 16k