Boks

  • Tytuł: Arytmetyka
  • Autorzy:
  • Developer:
  • Wydawca: Informatyka Komputery Systemy
  • Rok: 1986
  • Gatunek:
  • Mamy oryginał: Nie

Uwagi, Notatki

Listing gry w BASICu opublikowano w piśmie IKS 2 na str. 22