Kubuś na Dzikim Zachodzie

  • Tytuł: Kubuś na Dzikim Zachodzie
  • Autorzy: Roman Poznański
  • Developer:
  • Wydawca: Bajtek
  • Rok: 1987
  • Gatunek:
  • Mamy oryginał: Nie

Uwagi, Notatki

Listing gry w BASICu zamieszony w magazynie Bajtek nr 11 na stronie 30-31.