Wilk Koza Kapusta i Przewoźnik

  • Tytuł: Wilk Koza Kapusta i Przewoźnik
  • Autorzy: Roman Poznański
  • Developer:
  • Wydawca: Bajtek
  • Rok: 1987
  • Gatunek:
  • Mamy oryginał: Nie

Uwagi, Notatki

Listing gry w BASICu zamieszony w magazynie Bajtek nr 8 na stronie 30.